trvacc main transparent

BU YÖNETMELİK TAMAMEN VATSIM CoC DOĞRULTUSUNDA TÜRKÇE OLARAK HAZIRLANMIŞTIR

VATSIM Code of Conduct’a ek olarak hazırladığımız TRvACC Kontrolörler Yönetmeliği VATSIM Türk Sanal Hava Sahasında faaliyet gösteren ATC’lere yönelik olarak koyduğumuz kurallar belirtilmiştir.

 1. 1) TRvACC Facebook grup sayfasında
  1. a) “Mesaj” yazan her üye Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uymak zorundadır. Üyelere ait içeriğin sorumluluğu kendilerine ait olmakla birlikte TRvACC yetkilileri T.C yasalarına aykırı içerik tespit ettiğinde veya bundan haberdar edildiğinde ilgili içeriği kaldırmakla yükümlüdür.
  2. b) Mevcut olabilecek tartışmaların kişisel saldırı boyuta gelmesine izin verilmeyecektir. Başka bir üyeye hakaret/küfür etmek, rencide edici/küçümseyici, cinsiyet ayrımcı ve nefret söylemi/ırkçılık içeren ifadeler kullanmak veya tehditkâr/saldırgan tavırlar sergilemek gibi durumlarda kullanıcıya uyarı verilecek ya da yöneticinin inisiyatifine göre kullanıcı direkt olarak söz konusu ortamdan uzaklaştırılacaktır.
  3. c) Farklı kullanıcı hesapları oluşturup konuları manipüle edecek şekilde mesajlar göndermek yasaktır. Bu gibi durumlar tespit edildiğinde ilgili kullanıcı hesapları yasaklanacaktır.
 2. Takım çalışmasına katkıda bulunmak.
 3. Gruplaşma çalışmaları içine girmemek.
 4. TRvACC tarafından kabul edilmemiş, yetkileri geçici olarak elinden alınmış veya kadro dışı bırakılmış ATC’ler VATSIM Türk Hava Sahasında ATC olarak görev icra edemezler.
 5. TRvACC ATC servis kalite/verim düzeyini yukarıda tutmak amacı ile ATC kadro yapısını değiştirebilir. TRvACC yetkilendirdiği ATC’yi önceden haber vermeksizin gerek test uçuşlarıyla gerek gözlemci/dinleyici şeklinde ve benzeri yöntemlerle denetleyebilir. TRvACC ATC uygulamalarında hata/hatalar tespit edilirse gerekli uyarılarda bulunabilir ve ATC’den bilgi, pratik düzeyini geliştirmesini talep edebilir.
 6. ATC’ler pilot olarak bağlı oldukları Sanal Havayolu organizasyonlarının VATSIM Türk Hava Sahasındaki sözcüsü veya temsilcisiymiş gibi davranamazlar.
 7. ATC’ler pilot olarak uçtukları sanal havayolu organizasyonlarına TRvACC iç görüşmelerini açamazlar.
 8. ATC’ler pilot olarak uçtukları sanal hava yolu üyelerini kayırıcı servis veremezler.
 9. ATC’ler sadece pilot olarak uçtukları sanal havayolunun katılacağı veya düzenleyeceği etkinliklerde servis veremezler. Ağırlıklı olarak belli hava yolarına yönelik hizmet veren ATClerin VATSIM Türk Havasahasındaki tutumlarını gözden geçirmeleri TRvACC yönetimince talep edilecektir. Söz konusu ATC, TRvACC’ın belirlediği kurallar çerçevesinde iş birliğinde bulunmuyorsa gerekli şikayetler VATSIM’e iletilecektir.
 10. TRvACC olarak havacılığa hevesli yeni pilot adaylarının VATSIM Türk Hava Sahasına kazandırılması hem VATSIM’in yönetimimizden bir beklentisi hem de TRvACC’ın temel amaçlarındandır. ATC’ler tecrübesiz pilotlara özellikle yardımsever davranmak, hatalarına karşı hoşgörülü olmak, cesaretlerini kırmayacak şekilde iletişimde olmalı ve saygı çerçevesinden asla çıkmamak zorundadırlar.
 11. ATC’ler hiçbir havayoluna özel bir servis veremeyecekleri gibi, bağımsız uçuş gerçekleştiren pilotlara da aynı özen ve ilgiyi göstermek zorundadırlar.ATC’ler pilotlarla iletişimlerinde pilotların beceri ve yeteneklerini dikkate alarak uygun iletişim metodunu seçmek zorundadırlar. İngiliz dili eğitimi ve pratiği yetersiz TC vatandaşı sanal pilotlar ile iletişim dili Türkçedir. Pilotlar sesli muhaberat gerçekleştiremiyorsa iletişim yazılı olarak yürütülecektir.
 12. Bununla beraber söz konusu pilot eğer donanım sorunu yaşamıyorsa veya sesli muhaberat kurma konusunda engel yaratan bir durum mevcut değilse, zorlayıcı tavır sergilemeden sesli muhaberat için cesaretlendirilmeli ve özendirilmelidir.
 13. ATCler pilotlar ile iletişimlerinde, karşı taraf saygı sınırlarını aşıyor olsa bile, saygı çerçevesinden çıkan bir tavır sergileyemezler. Saygı sınırlarının pilot tarafından aşıldığı durumlarda ATC’ler SUP çağırmakla görevlidirler. Pilotlarla iletişimlerinde ATC’ler polemiğe girmeyecek şekilde soğukkanlı ve profesyonel olmalıdırlar.
 14. ATC’ler başka ATC’ler, pilotlar veya TRvACC yönetim ve uygulamaları hakkında şikâyet, öneri veya taleplerini TRvACC’a doğrudan ve yazılı olarak ileteceklerdir ve iç yazışmalar üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşamazlar.
 15. ATC’ler VATSIM Türk Havasahasında uçuş gerçekleştiren yabancı pilotlara servis verebilecekleri düzeyde İngiliz diline bilgi ve pratik olarak hâkim olmak mecburiyetindedirler. Mevcut ATC’ler gerekli yetkinlikte değillerse, gerek ve yeter düzeye ulaşmaları TRvACC tarafından talep edilecektir. TRvACC İngiliz dili eğitimi vermekle yükümlü olmamakla beraber uygun kadro yapısı ve imkan halinde ATC’ye yardımcı olunmasına çalışacaktır.
 16. ATC’ler yerli veya yabancı pilotların sesli muhaberat taleplerini hiçbir şekilde reddedemezler. Donanım yetersizliği veya teknik arızalar bahane olarak kabul edilmeyecektir. Donanım yetersizliği ve/veya teknik sorunlar yaşadıları takdirde ATC’ler çevrimdışı olmalıdırlar.
 17. ATC’ler hobi ortamında keyif alınmasını engelleyecek davranış ve tutumlar sergileyemezler ATC’ler için pilotlar ile iletişimlerinde esas saygılı ve hoşgörülü olmalarıdır.
 18. Ziyaretçi kontrolör olarak VATSIM Türk Hava Sahasında sektör açan ATC’ler TRvACC’ın VATSIM Türk Hava Sahası için koyduğu yerel kurallara saygılı olmak zorundadırlar.
 19. BU YÖNETMELİK VATSIM TÜRK HAVA SAHASI’NDA SANAL HAVACILIK HOBİSİNİ İCRA EDEN TÜM ÜYELERİMİZİN GEREKSİNİMLERİ DOĞRULTSUNDA “VATSIM CoC” BAZ ALINARAK GÜNCELLENECEKTİR.